2019-06-10

Stan spraw

Wpływ spraw do Kolegium 2019

styczeń:  638

luty:         423

marzec:    414

kwiecień:  555

maj:          444

czerwiec: 318

lipiec:        448

sierpień:   358

wrzesień:  328

 

Ilość spraw zakończonych 2019

styczeń:   641

luty:         418

marzec:    436

kwiecień:  375

maj:          388

czerwiec: 312

lipiec:         364

sierpień:    497

wrzesień:   455

 

Rok 2018

Wpływ spraw do Kolegium:5144

Ilość spraw zakończonych: 5230

Rok 2017

Wpływ spraw do Kolegium: 5182

Ilość spraw zakończonych: 5683

Rok 2016

Wpływ spraw do Kolegium: 5611

Ilość spraw zakończonych: 5459

Rok 2015

Wpływ spraw do Kolegium: 5738 

Ilość spraw zakończonych: 6378

Rok 2014

Wpływ spraw do Kolegium:6416

Ilość spraw zakończonych: 6387

Rok 2013

Wpływ spraw do Kolegium: 6510

Ilość spraw zakończonych: 6585

Rok 2012

Wpływ spraw do Kolegium: 7410

Ilość spraw zakończonych: 7752

Rok 2011

Wpływ spraw do Kolegium:8708

Ilość spraw zakończonych: 7476

Rok 2010

Wpływ spraw do Kolegium: 6396

Ilość spraw zakończonych: 5779

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się